Oferta


Plany
Plany

 

Zajmujemy się:

  • tyczeniem budynków mieszkalnych, jednorodzinnych,
  • tyczeniem przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej,
  • tyczeniem boisk sportowych,
  • zakładaniem reperów roboczych i niwelacją terenu,
  • wykonaniem map do celów projektowych,
  • wykonaniem map z inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych,
  • wykonaniem map z inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury technicznej.